Zdraví

Mozková mrtvice: příznaky, příčiny a následky

V závislosti na tom, jak dlouho trvají poruchy krevního oběhu v mozku a jak závažné jsou tyto poruchy, se v souvislosti s mrtvicí objevují různé příznaky a symptomy. Mezi dočasnými prchavými příznaky a trvalými neurologickými deficity jsou různé/plynulé přechody. Jaké jsou příznaky mozkové mrtvice? A co se může stát?

Co je to mozková mrtvice?

Cévní mozková příhoda je způsobena náhlým uzávěrem nebo prasknutím cévy a následným poškozením mozkových buněk nedostatkem kyslíku a živin přenášených krví (ischémie) nebo kompresi při výstupu krve z cévy (mozkové krvácení).

Mozková cévní příhoda se obvykle vyskytuje nečekaně nebo rychle a progresivně. Po této fázi následuje období stacionárnosti, po kterém dochází k postupnému zotavení, obvykle neúplnému.

Smrt nebo poškození mozkových buněk po cévní mozkové příhodě se vyskytuje ve formě znatelných příznaků v různých částí těla, které byly pod jejich “kontrolou”, a mohou se u vás například projevit: náhlá slabost, ochrnutí nebo necitlivost obličeje, paží nohou, poruchy řeči a špatný zrak.

Bohužel se vyskytuje náhle a postihuje dokonce i lidi, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu. Cévní mozková příhoda je vážná lékařská nemoc, která vyžaduje co nejrychlejší zásah, aby se mohlo zabránit: trvalému poškození mozku, chronickému poškození nebo dokonce i smrti.

Hledáte efektivní cestu, jak zhubnout? Vyzkoušejte jednu z těchto proteinových diet!

chia shake logo
Mix slim recenze

Jaké jsou příznaky mrtvice?

Symptomy související s mrtvicí se obvykle projevují akutně. Poměrně častý může být projev snížené síly až po úplně ochrnutí paže, nohy nebo obou končetin téže strany těla, ochrnutí poloviny obličeje, porucha řeči. Ta může způsobit, že se člověk cítí zmateně a nedokáže srozumitelně mluvit.

Zde jsou blíže specifikované typické příznaky mrtvice:

 • Ucpání střední mozkové tepny → která zásobuje část velkého mozku (okolo 80 procent cévních mozkových příhod), porucha nehybnosti na některých částech těla, které jsou nejvýraznější na prstech a obličeji, částečně i ztráta zraku v opačné polovině obličeje.
 • Cévní uzávěr zadní mozkové tepny → která zásobuje i část velkého mozku (asi 10 procent cévních mozkových příhod). Může se objevit ztráta zraku v opačném zorném poli, poruchy vědomí a smyslové poruchy na opačné straně těla.
 • Blokáda přední mozkové tepny → která zásobuje i část velkého mozku (asi 5 procent cévních mozkových příhod). Hemiplegie (ztráta hybnosti) na opačné straně těla, která například postihuje více nohu než ruku.
 • Cévní okluze jedné nebo více z mnoha cév mozkového kmene (20-50 procent všech cévních mozkových příhod). Například: poruchy zraku, poruchy pohybového aparátu, poruchy citlivosti, bolesti zad, záškuby očních bulvy, neklid při chůzi, poruchy řeči a v těžkých případech poruchy vědomí.

Typické příznaky mrtvice závisí na oblasti postiženého mozku. Obvykle se projevují:

 • Náhlá slabost
 • Zmatek
 • Paralýza (nemožný pohyb) nebo necitlivost obličeje
 • Potíže s mluvením
 • Závratě
 • Ztráta vědomí
 • Náhlá a silná bolest hlavy

V případě podezřelých příznaku volejte 115. Zavolejte si sanitku, aby vám zdravotníci pomohli v čas.

Co způsobuje mrtvici?

Jaké další věci mohou způsobit mrtvici?

 • Uzavření mozkové tepny, které brání průchod krve → v tomto případě mluvíme o mozkové ischémii. Buňky vyživované touto tepnou utrpí srdeční infarkt a podstoupí buněčnou smrt (neboli nekrózu). Mozková ischémie představuje 85 % vše případů mozkového ICTUS. Tepna se může zavřít, protože se v ní nebo často na již existující nepravidelnosti stěny tepny vytvoří sraženina (trombus). V tomto případě hovoříme o mozkové trombóze, protože se k němu dostávají látky zanechané sraženiny (zvané embolie), obvykle ze srdce nebo z velkých krčních tepen.
 • Náhlé prasknutí mozkové tepny, obvykle způsobené vysokým krevním tlakem → mluvíme zde o mozkovém krvácení. To představuje pouze 15 % případů mozkové mrtvice. Při prasknutí tepny trpí mozkové buňky nejen proto, že už nedostávají krev, ale také proto že krev pod tlakem stlačuje okolní mozkovou tkáň. Mozkové krvácení je způsobeno prasknutím malé hluboké tepny (typické u starších osob) nebo prasknutím mozkového aneuryzmatu (typické u mladých lidí. V obou případech hraje zásadní roli arteriální hypertenze.

Jaké jsou rizikové příčiny mrtvice?

Existuje mnoho rizikových faktorů souvisejících s nástupem mrtvice. První je určitě věk, následuje potom hypertenze, vysoké procento cholesterolu v krvi, zúžení krční tepny a fibrilace síně.

Mezi hlavní rizikové faktory mrtvice můžeme zařadit:

 • Vysoký krevní tlak → jedná se o nejdůležitější rizikový faktor.
 • Diabetes → je to stav, kdy je hladina cukru v krvi vysoká, protože tělo neprodukuje dostatek inzulínu nebo jej správně nevyužívá.
 • Srdeční onemocnění → například srdeční selhání a fibrilace může způsobit krevní sraženiny, které poté mohou vést k mrtvici.
 • Kouření → kouření může poškodit krevní cévy a způsobit zvýšení krevního tlaku. Může také snížit množství kyslíku, který se dostává do tkání.
 • Věk a pohlaví → Riziko se začíná zvyšovat, s přibývajícím věkem. Ve vyšším věku postihuje častěji muže než ženy.
 • Rodinná anamnéza cévní mozkové příhody → pokud někdo v rodině měl dříve mrtvici, je velké riziko že jí budete mít také.

Další rizikové faktory mrtvice jsou:

 • Cigaretový kouř
 • Konzumace alkoholu
 • Rezistence na inzulín
 • Diabetes
 • Život ve znečištěném životním prostředí
 • Rizikové diety
 • Podvýživa
 • Obezita
 • Malá fyzická aktivita
 • Spánková apnoe
 • Deprese
 • Chronické záněty
 • Onemocnění ledvin
 • Deprese
 • Pracovní stres

Celkově z toho seznamu je více jak 10 rizikových faktorů léčitelných.

Diagnóza → postupy a testy

Pokud máte podezření na cévní mozkovou příhodu nebo TIA, lze doporučit jeden z následujících vyšetření:

 • Tomografie mozku → počítačová tomografie mozku (CT) je bezbolestná analýza, která využívá rentgenový přístroj k získání ostrých a detailních snímků mozku. Často se toto vyšetření provádí urgentně v případě podezření na toto onemocnění. CT vyšetření může ukázat pokračující krvácení nebo poškození mozkových buněk. Může také upozornit na další stavy, které by mohly způsobit další příznaky.
 • Magnetická rezonance → magnetická rezonance (MRI) využívá magnety a rádiové vlny k vytváření obrazů orgánů a struktur vašeho těla. Tento test dokáže detekovat změny v mozkové tkáni a poškození buněk v mozku. Častokrát může být použit místo CT vyšetření.
 • Ultrazvuk karotid → jedná o bezbolestné a bezrizikové vyšetření, které využívá ultrazvukové vlny ke generování snímků karotických tepen. Tyto tepny přivádějí okysličenou krev do mozku. Ultrazvuk karotid ukazuje, zda se plak zúžil nebo zablokoval krční tepnu.

A mnoho dalších vyšetření… tyto které jsme zde uvedly v seznamu, patří k těm nejběžnějším a nejzákladnějším.

Co dělat v případě podezření na mozkovou mrtvici?

V případě podezření na cévní mozkovou příhodu je nutné okamžitě zavolat si záchranku, nebo dojet do nejbližší nemocnice. Každá nemocnice tvoří hospitalizační oddělní, který tvoří vyškolený zdravotnický personál a je připravený zasáhnout v krátké době aby vám pomohly. Kdo se o vás postará? Záleží na diagnóze, ale tým většinou tvoří (neurolog, neuroradiolog, kardiolog, intervenční neuroradiolog).

Následky mozkové mrtvice

Každá mozková mrtvice je jiná. Někdo kdo prodělá mozkovou mrtvici je po několika dnes fit, zatímco jiní zůstávají s těžkými následky a postižením. Rozsah může být velký. Následky mrtvice a jejich závažnost závisí především na postižené oblasti mozku. Mezi nejčastější důsledky patří hemiplegie, stejně jako potíže s pozorností a koncentrací.

Následky nelze jasně rozlišit od sebe, ale lze je v zásadě rozdělit do tří oblastí:

 • Neurologické následky (fyzické a motorické dovednosti)
 • Neuropsychologické důsledky (smyslové vnímání a kognitivní funkce)
 • Psychické následky (emoce)

Mozek a mozková síla jsou neoddělitelně spojeny. Mozek lze přirovnat k hardwaru počítači, který je potřebný ke spuštění softwaru (výkon mozku). Pokud dojde k podráždění této interakce, dochází k poruchám – jako je mrtvice.

Těžká mozková mrtvice

Pokud máte mrtvici, přívod vaší krve do mozku se naruší. Když je průtok krve v mozku přerušen sraženinou, nazývá se to ischemická mrtvice. Když tepna v mozku praskne a způsobí nekontrolovatelné krvácení, nazývá se to hemoragická mrtvice. Pokud se stane, že mozek nedostává dostatek krve, může dojít k poškození mozkové tkáně. Po velké mrtvici může být mnoho oblastí mozku vážně postiženo nebo zemřít. Ačkoliv nemůžete oživit mrtvé mozkové buňky, zdravé oblasti mozku mohou zasáhnout a převzít nové funkce.

Dědičnost mozkové mrtvice

Pokud se mozková příhoda již v rodině objevila, zvyšuje se riziko, že vás také může postihnout. To platí zejména, pokud je v rodině známi jedno nebo více dědičných onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, poruchy srážlivosti, krve, srdeční vady, diabetes nebo poruchy metabolismu lipidů.

Rehabilitace a léčba po cévní mozkové příhodě

Již v akutní fázi cévní mozkové příhodě je nutné pacienta rozpohybovat a dbát na správné držení těla a periodické změny držení těla. S výjimkou těžkých případů nebo hemoragické mrtvice je třeba co nejdříve obnovit polohu v sedě.

Chůze musí být zahájena co nejdříve, nebo alespoň do jednoho měsíce od mozkové příhody, s použitím nejvhodnějších rehabilitační přístrojové techniky, dle typu pacienta a zkušenosti fyzioterapeuta.

Poruchy řeči a polykací potíže, musí být také co nejdříve vyhodnoceny a být léčeny ve spolupráci logopedem. Nesmíte také zapomenou na dietologa, který pomůže naplánovat adekvátní nutriční příjem pro nemocného.

Další zajímavé články:

Budeš dostávat obsahové novinky ze světa fitness a zdravé stravy.

Pro přihlášení k odběru vyplň následující údaje

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Nenechte si ujít naše články!

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.