DalšíMagazínZdraví

Kiss syndrom: je vaše miminko v ohrožení?

Vítejte do světa zdraví a rozvoje dětí! Představte si, jaký vliv má správný vývoj na jejich budoucnost. Ale co se stane, když se objeví něco, co narušuje jejich harmonický růst? To je přesně ten okamžik, kdy se otevírá brána do světa KISS syndromu. Tato neurologická porucha, známá také jako “krční páteřový syndrom u dětí”, zůstává často nepovšimnuta a může mít zásadní dopad na zdraví a vývoj malých jedinců.

V tomto článku se společně ponoříme do hloubky tohoto syndromu, abychom pochopili jeho příčiny, příznaky, způsobu léčby a další informací, které je nutné vědět.

Co je to kiss syndrom?
1

Co je kiss syndrom?

KISS syndrom je zkratka pro je neurologická porucha, která postihuje děti. Tento syndrom je spojen s subluxací (částečným posunem) krční páteře a přilehlých kloubů.

Subluxace může vzniknout z různých důvodů, včetně porodního traumatu, genetických faktorů nebo anatomických abnormalit. KISS syndrom se projevuje různými příznaky, které mohou zahrnovat poruchy motoriky, chování, spánku, koncentrace a emocionálního rozvoje.

Důležité je včasně rozpoznat a diagnostikovat tento syndrom, aby bylo možné zahájit vhodnou léčbu.

Manuální terapie, fyzikální terapie a multidisciplinární přístup jsou často součástí léčebného plánu pro děti s KISS syndromem.

Cílem léčby je minimalizovat příznaky a podpořit plný rozvoj a kvalitu života postižených dětí.

Hledáte způsob jak zhubnout? Vyzkoušejte tyto diety!

Ketomix Logo
MixSlim logo
2

Jaká je správná definice kiss syndromu?

Definice KISS syndromu spočívá v jeho názvu, který odráží klíčové charakteristiky tohoto stavu.

“Kraniální” znamená související s lebkou a krční páteří, kde se vyskytuje subluxace.

“Latrogenní” se týká faktoru, který způsobuje stav a je spojen s lékařskými zákroky nebo intervencemi.

“Symetrická” odkazuje na to, že syndrom postihuje obě strany těla, což znamená, že subluxace se projevuje symetricky na obou stranách krční páteře.

A konečně, “syndrom” znamená kombinaci příznaků a projevů, které jsou typické pro KISS syndrom.

Příznaky a projevy KISS syndromu mohou být různé a zahrnovat poruchy motoriky, chování, spánku, koncentrace a emocionálního rozvoje.

Je důležité diagnostikovat KISS syndrom včas, aby bylo možné zahájit vhodnou léčbu.

Diagnostika zahrnuje klinické vyšetření, anamnézu a v některých případech i radiologické metody.

3

Kiss syndrom byl poprvé popsán v roce 1991 Dr. Biedermann

Historie KISS syndromu začíná ve 20. století, kdy německý lékař a chiropraktik, Dr. Hansi Küntsch, studoval a popsal různé poruchy páteře u novorozenců a malých dětí.

Jeho práce se zaměřovala na subluxace (částečný posun) prvního krčního obratle (C1) a vztah těchto subluxací k různým problémům u dětí, jako je například zádová bolest, problémy s chůzí a poruchy motorického vývoje.

Dr. Biedermann, který pracoval ve stejném oboru jako Dr. Küntsch, pokračoval v jeho výzkumu a rozšířil koncept subluxace prvního krčního obratle. V roce 1991 publikoval článek, ve kterém popsal KISS syndrom jako klinický syndrom u dětí.

Tento syndrom je spojen s poruchou krční páteře, která ovlivňuje funkci krční páteře a může vést k bolestem a motorickým problémům.

4

Příčiny kiss syndromu jsou anatomické abnormality a subluxace krční páteře

Jaké jsou hlavní příčiny kiss syndromu?

 • Porodní trauma: Porodní traumata, jako je například porodní pinzeta nebo použití vakuumového přístroje, byla spojována s větším výskytem KISS syndromu. Tyto traumatické události mohou přispět k poruše krční páteře a vytvoření subluxací C1.
 • Nedostatečný vývoj krční páteře: Vývoj krční páteře v raném dětství je komplexní proces. Poruchy v tomto vývoji mohou vést k nedostatečné stabilitě krční páteře a subluxacím C1. Genetické faktory a environmentální vlivy mohou hrát roli v narušení normálního vývoje krční páteře.
 • Poruchy svalového napětí a koordinace: Nerovnováha svalového napětí a nedostatečná koordinace mezi svaly krku a horního hrdla mohou přispět k vzniku KISS syndromu. Tato nerovnováha může ovlivnit biomechaniku krční páteře a vést k subluxacím C1.
 • Posturální abnormality: Poruchy postury, jako je asymetrie hlavy a ramen, mohou být spojeny s KISS syndromem. Tyto posturální abnormality mohou přetěžovat určité oblasti krční páteře a přispívat k vzniku subluxací.

Existence KISS syndromu a jeho přesné příčiny jsou stále předmětem diskuzí a výzkumů. Názory odborníků se v této oblasti různí a někteří odborníci neuznávají KISS syndrom jako samostatný klinický syndrom. Další výzkum je nezbytný k lepšímu porozumění příčin a mechanismů spojených s tímto kontroverzním stavem.

Chia Shake recenze a zkušenosti
5

Může být příčinou genetika?

xistuje možnost, že genetické faktory mohou hrát určitou roli v rozvoji Kiss syndromu. Nicméně, přesný genetický mechanismus a konkrétní genetické varianty spojené s tímto syndromem nejsou zcela objasněny.

Některé studie naznačují, že genetická predispozice může ovlivnit vývoj krční páteře a stabilitu této oblasti.

Poruchy v genetických mechanismech, které regulují normální vývoj krční páteře, mohou přispět k vzniku subluxací a potenciálně ke vzniku KISS syndromu.

6

Příznaky se projevují bolestmi a poruchami motoriky způsobenými poruchou krční páteře

Mezi hlavní příznaky můžeme zahrnout:

 • Poruchy motoriky: Děti s Kiss syndromem často projevují poruchy motoriky, jako je zpožděný motorický vývoj, obtíže s uchopením předmětů, nepřesná koordinace pohybů a nejistý postoj. Mohou se vyskytnout i potíže s rovnováhou a chůzí.
 • Změny postury: Poruchy krční páteře mohou vést k posturálním abnormalitám. Děti s Kiss syndromem mohou mít asymetrii hlavy a ramen, skoliózu nebo jiné deformace páteře. Tyto změny postury mohou být patrné při vizuálním hodnocení.
 • Bolesti zad: Bolesti v oblasti zad jsou běžným příznakem Kiss syndromu. Děti se mohou stěžovat na bolest v krku, horní části zad nebo v oblasti ramen. Tyto bolesti mohou být chronické a ovlivňovat každodenní aktivity.
 • Poruchy spánku: Některé děti s Kiss syndromem mohou mít obtíže se spánkem. Mohou se projevovat nespavostí, nočním probouzením, častým převracením v posteli nebo problémy s usínáním. Tyto poruchy spánku mohou mít negativní vliv na celkový zdravotní stav a kvalitu života dítěte.

Příznaky Kiss syndromu zahrnují poruchy motoriky, změny postury, zádové bolesti a poruchy spánku. Správná diagnostika tohoto syndromu je založena na komplexním hodnocení, které zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření a případně další diagnostické metody.

Jaké jsou příčiny kiss syndromu?
7

Správná diagnostika je zásadní pro poskytnutí vhodné léčby

Kiss syndromu vyžaduje komplexní přístup a využití různých diagnostických metod. Jaké zde můžeme zařadit?

 • Anamnéza: Podrobný rozhovor s rodiči je klíčovým prvním krokem při diagnostice Kiss syndromu. Lékaři by měli získat informace o přítomnosti příznaků, jejich trvání, progrese a možných spouštěcích faktorech. Důležitou součástí anamnézy je také zjištění rodinného záznamu o podobných poruchách.
 • Fyzikální vyšetření: Fyzikální vyšetření zahrnuje důkladnou hodnotu postury, pohybového rozsahu krční páteře, přítomnosti asymetrií, svalového napětí a dalších relevantních znaků. Lékaři mohou sledovat chování dítěte při různých pohybech, testovat svalovou sílu a koordinaci a vyhodnocovat přítomnost poruchy motoriky.

Jaké jsou diagnostické metody vyšetření?

 • Magnetická rezonance (MRI): MRI je cennou diagnostickou metodou pro zhodnocení stavu krční páteře u dětí s podezřením na Kiss syndrom. Tato neinvazivní metoda poskytuje podrobné obrazy struktur páteře, včetně možných subluxací a anatomických anomálií.
 • Rentgenové snímky: Rentgenové snímky krční páteře mohou být užitečné pro hodnocení stavu obratlů a identifikaci případných strukturálních abnormalit. Tyto snímky mohou pomoci vyloučit jiné příčiny příznaků.
 • Klinická palpace: Palpace krční páteře může být použita k identifikaci subluxací a hodnocení svalového napětí. Tento manuální přístup umožňuje lékařům posoudit stav krční páteře a případné nepřirozené pohyby.

Diagnostika Kiss syndromu vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření a další diagnostické metody. MRI, rentgenové snímky a klinická palpace jsou diagnostické metody, které mohou být využity k hodnocení stavu krční páteře.

8

Cílem léčby je zmírnit příznaky a obnovit funkci krční páteře

Kiss syndrom je komplexní stav, který vyžaduje multidisciplinární přístup k léčení.

Jaké jsou nejčastější léčebné přístupy?

 • Manuální terapie: Manuální terapie, včetně chiropraxe a osteopatie, je často používanou metodou pro léčbu Kiss syndromu. Cílem je obnovit normální polohu krční páteře, snížit subluxace a zlepšit pohyblivost. Tato terapie se provádí zkušenými odborníky a vyžaduje individuální přístup k potřebám každého pacienta.
 • Fyzikální terapie: Fyzikální terapie, včetně cvičení, rehabilitace a fyzioterapie, může být důležitou součástí léčby Kiss syndromu. Cvičení zaměřené na posílení svalů krku a horního hrdla, zlepšení koordinace a podporu správné postury mohou přinést výhody v léčbě tohoto syndromu.
 • Farmakoterapie: V některých případech se mohou použít léky ke zmírnění bolesti a zánětu spojených s Kiss syndromem. Přesná volba léků a jejich dávkování by měla být individuálně stanovena lékařem na základě konkrétních potřeb pacienta.
 • Podpůrná terapie: Podpůrné terapie, jako je například masáže, terapeutické cvičení nebo akupunktura, mohou doplňovat hlavní léčebné přístupy u Kiss syndromu. Tyto terapie mohou pomoci uvolnit svalové napětí, snížit bolest a podpořit celkovou relaxaci a pohodu dítěte.

Terapie Kiss syndromu je stále předmětem výzkumu a vývoje. Některé nové přístupy, jako je například neurofeedback nebo techniky založené na neuroplasticitě, se zkoumají jako možné alternativní léčebné metody.

Může být kiss syndrom dědičny?
9

Prevence Kiss syndromu je zaměřena na podporu zdravého vývoje krční páteře

Správné preventivní opatření může snížit pravděpodobnost vzniku Kiss syndromu a souvisejících problémů.

Jaké jsou prevence?

 • Lékařský dohled: Pravidelná lékařská kontrola novorozenců a batolat je důležitou součástí prevence Kiss syndromu. Důkladné fyzikální vyšetření, zejména zaměřené na stav krční páteře, mohou pomoci identifikovat případné abnormality nebo subluxace a zahájit včasnou intervenci.
 • Správná technika kojení: Správná technika kojení je důležitá pro zdravý vývoj krční páteře. Důraz by měl být kladen na pozici dítěte při kojení a správné uchopení bradavky. Podpora správného postavení hlavy a krku během kojení může minimalizovat riziko vzniku subluxací.
 • Správná postura a podpora: Podpora správné postury a podpůrného prostředí pro novorozence a batolata je důležitá pro prevenci Kiss syndromu. To zahrnuje použití ergonomicky navržených nosičů a lehátek, které poskytují správnou podporu krční páteře a minimalizují riziko vzniku subluxací.

Prevence Kiss syndromu zahrnuje lékařské sledování, správnou techniku kojení, podporu správné postury a podpůrného prostředí, fyzikální aktivitu a cvičení. Prevence je důležitá pro minimalizaci rizika vzniku Kiss syndromu a pro podporu zdravého vývoje krční páteře u novorozenců a malých dětí.

BrainMarket: recenze a zkušenosti
10

Cviky

Terapeutické cvičení hraje důležitou roli v léčbě tohoto syndromu.

Jaké cviky se doporučují?

 • Cviky na posílení svalů krku: Cviky zaměřené na posílení svalů krku jsou základem terapeutického cvičení pro Kiss syndrom. Patří sem například cviky na stahování brady, protahování krku, otáčení hlavy a naklánění hlavy na strany. Tyto cviky se provádějí postupně, a to v souladu s možnostmi a potřebami jednotlivého pacienta.
 • Cviky na zlepšení koordinace: Cvičení zaměřené na zlepšení koordinace pohybů je důležité pro Kiss syndrom. Sem patří například cviky, které kombinují pohyby krku s pohyby očí a rukou. Cílem je synchronizovat pohyby a zlepšit propojení mezi různými částmi těla.
 • Cviky na správnou posturu: Správná postura je klíčová pro Kiss syndrom. Cviky zaměřené na správnou posturu zahrnují například cviky na protahování horní části zad, posilování svalů zad a cviky na správné držení těla. Tyto cviky mají za cíl snížit nerovnováhu posturálních svalů a podpořit správné držení těla.
 • Cviky na rozvoj pohyblivosti: U Kiss syndromu může být omezená pohyblivost krční páteře. Cviky na rozvoj pohyblivosti zahrnují například cviky na protahování bočních krčních svalů, otáčení krku a naklánění hlavy dozadu. Tyto cviky pomáhají obnovit pohyblivost krční páteře a snížit omezení pohybu.
11

Jaké mohou nastat důsledky pro miminko?

Přestože koncept Kiss syndromu je stále předmětem diskusí, někteří odborníci tvrdí, že poruchy krční páteře mohou mít některé důsledky na zdraví a vývoj dítěte.

 • Poruchy motoriky: Poruchy krční páteře mohou ovlivnit motorický vývoj dítěte. Děti s Kiss syndromem mohou mít zpožděný vývoj motorických dovedností, obtíže s uchopením předmětů, nepřesnou koordinaci pohybů a nejistý postoj. Tyto poruchy motoriky mohou ovlivnit schopnost dítěte zapojovat se do každodenních aktivit.
 • Posturální abnormality: Poruchy krční páteře mohou vést k posturálním abnormalitám. Děti s Kiss syndromem mohou mít asymetrii hlavy a ramen, skoliózu (s příčnou deformací páteře) nebo jiné deformace páteře. Tyto posturální abnormality mohou ovlivnit estetický vzhled dítěte a mít dopad na jeho sebevědomí.
 • Bolest a nepohodlí: Kiss syndrom může být spojen s bolestí v oblasti krku, horní části zad nebo ramen. Děti mohou prožívat chronické bolesti, které ovlivňují jejich pohodlí a kvalitu života. Bolest může omezovat jejich schopnost provádět běžné aktivity a zasahovat do spánku.
 • Poruchy spánku: Některé děti s Kiss syndromem mohou mít obtíže se spánkem. Mohou se projevovat nespavostí, nočním probouzením, častým převracením v posteli nebo problémy s usínáním. Poruchy spánku mohou mít negativní vliv na celkový zdravotní stav dítěte, jejich růst a vývoj.

Budeš dostávat obsahové novinky ze světa fitness a zdravé stravy.

Pro přihlášení k odběru vyplň následující údaje

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Nenechte si ujít naše články!

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.